πŸ‡©πŸ‡ͺ Marchα€œ(24)α€›α€€α€Ί Tuesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€”α€±α€·α€œα€šα€Ί(3:00)ထချိန်တွင် Marchα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί Germany Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡¬πŸ‡§ Marchα€œ(24)α€›α€€α€Ί Tuesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Šα€”α€±(4:00)ထချိန်တွင် United Kingdom Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡¬πŸ‡§ Marchα€œ(24)α€›α€€α€Ί Tuesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Šα€”α€±(4:00)ထချိန်တွင် United Kingdom Services Purchasing Managers Index (PMI)α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡¬πŸ‡§ Marchα€œ(24)α€›α€€α€Ί Tuesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Šα€”α€±(4:00)ထချိန်တွင် United Kingdom Composite Purchasing Managers Index (PMI)α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡ΊπŸ‡Έ Marchα€œ(24)α€›α€€α€Ί Tuesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Š(8:30)ထချိန်တွင် Februaryα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί United States New Home Sales α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

πŸ‡©πŸ‡ͺ Marchα€œ(25)α€›α€€α€Ί Wednesday မြန်မာစဢတော်ချိန် နေ့ခင်း(3:30)ထချိန်တွင် Marchα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί Germany Info Business Climate Index α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡¬πŸ‡§ Marchα€œ(25)α€›α€€α€Ί Wednesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Šα€”α€±(4:00)ထချိန်တွင် Februaryα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί United Kingdom Consumer Price Index (CPI) YoYα€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡ΊπŸ‡Έ Marchα€œ(25)α€›α€€α€Ί Wednesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Š(7:00)ထချိန်တွင် Februaryα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί United States Core Durable Goods Orders MoMα€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡ΊπŸ‡Έ Marchα€œ(25)α€›α€€α€Ί Wednesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Š(9:00)ထချိန်တွင် United States Crude Oil Inventories α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

πŸ‡¬πŸ‡§ Marchα€œ(26)α€›α€€α€Ί Thursday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Šα€”α€±(4:00)ထချိန်တွင် Februaryα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί United Kingdom Retail Sales MoMα€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡¬πŸ‡§ Marchα€œ(26)α€›α€€α€Ί Thursday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Š(6:30)ထချိန်တွင် Bank of England (BoE) MPC Meeting Minutes α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡¬πŸ‡§ Marchα€œ(26)α€›α€€α€Ί Thursday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Š(6:30)ထချိန်တွင် Marchα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί United Kingdom Interest Rate Decision α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

πŸ‡ΊπŸ‡Έ Marchα€œ(26)α€›α€€α€Ί Thursday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Š(7:00)ထချိန်တွင် United States Gross Domestic Product (GDP) QoQ α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

πŸ”΄ Dataα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€žα€Šα€Ία€·α€‘α€α€« ထထက်ပါငွေကြေးထတွဲများ α€œα€Ύα€―α€•α€Ία€α€α€Ία€”α€­α€―α€„α€Ία€•α€«α€žα€Šα€Ία‹

❀️❀️❀️ Traders များထကျိုးထမြတ် ရကြပါစေ။