πŸ‡©πŸ‡ͺ Julyα€œ(30)α€›α€€α€Ί Thursday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€”α€±α€·α€œα€šα€Ί(12:30)ထချိန်တွင် German Gross Domestic Product (GDP) QoQ α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹
πŸ‡©πŸ‡ͺ Julyα€œ(30)α€›α€€α€Ί Thursday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€”α€±α€·α€œα€šα€Ί(2:25)ထချိန်တွင် Julyα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί German Unemployment Change α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Julyα€œ(30)α€›α€€α€Ί Thursday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Š(7:00)ထချိန်တွင် United States Gross Domestic Product (GDP) QoQ α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Julyα€œ(30)α€›α€€α€Ί Thursday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Š(7:00)ထချိန်တွင် United States Initial Jobless Claims α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹
_____________________________________________
πŸ”΄ Dataα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€žα€Šα€Ία€·α€‘α€α€« ထထက်ပါငွေကြေးထတွဲများ α€œα€Ύα€―α€•α€Ία€α€α€Ία€”α€­α€―α€„α€Ία€•α€«α€žα€Šα€Ία‹
❀️❀️❀️ Traders များထကျိုးထမြတ် ရကြပါစေ။