πŸ‡¦πŸ‡Ί Marchα€œ (17)α€›α€€α€Ί Tuesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€™α€”α€€α€Ί (7:00)ထချိန်တွင် Reserve Bank of Australia (RBA) α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

 

πŸ‡¬πŸ‡§ Marchα€œ (17)α€›α€€α€Ί Tuesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Šα€”α€± (4:00)ထချိန်တွင် Januaryα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί United Kingdom Average Earings Index+Bonus α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

 

πŸ‡¬πŸ‡§ Marchα€œ (17)α€›α€€α€Ί Tuesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Šα€”α€± (4:00)ထချိန်တွင် Februaryα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί United Kingdom Claimant Count Change α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

 

πŸ‡©πŸ‡ͺ Marchα€œ (17)α€›α€€α€Ί Tuesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Šα€”α€±(4:30)ထချိန်တွင် Marchα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί German ZEW Economic Sentiment α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

 

πŸ‡ΊπŸ‡Έ Marchα€œ (17)α€›α€€α€Ί Tuesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Š(7:00)ထချိန်တွင် Februaryα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί United States Retail Sales MoM α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

 

πŸ‡ΊπŸ‡Έ Marchα€œ (17)α€›α€€α€Ί Tuesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Š(7:00)ထချိန်တွင် Februaryα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί United States Core Retail Sales MoM α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

 

πŸ‡ΊπŸ‡Έ Marchα€œ (17)α€›α€€α€Ί Tuesday မြန်မာစဢတော်ချိန် α€Š(8:30)ထချိန်တွင် Januaryα€œα€‘α€α€½α€€α€Ί United States JOLTs Job Openings α€žα€α€„α€Ία€Έα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€™α€Ύα€¬ α€–α€Όα€…α€Ία€•α€«α€α€šα€Ία‹

 

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

 

πŸ”΄ Dataα€‘α€½α€€α€Ία€›α€Ύα€­α€žα€Šα€·α€Ία€‘α€α€« ထထက်ပါငွေကြေးထတွဲများ α€œα€Ύα€―α€•α€Ία€α€α€Ία€”α€­α€―α€„α€Ία€•α€«α€žα€Šα€Ία‹

 

❀️❀️❀️ Traders များထကျိုးထမြတ် ရကြပါစေ။